:כותב
ניסים שורש
בתאריך
18/3/24

מהו ייפוי כוח מתמשך?החקיקה אותה הזכרנו אשר נכנסה לתוקף בשנת 2017, מדריכה ומורה על כך שקיימת אפשרות לאדם לערוך מסמך חוקי בדבר עתידו.

כאנשים, נטייתו הטבעית של האדם היא לחיות כל יום ביומו, איננו נוטים לחשוב על תחלואים/ מחלות או מצבים קשים , בהם נאבד את יכולת התפקוד המנטלית ו/או הפיזית שלנו, וזאת מכיוון שתרחישים שכאלה מעיבים על שגרת יומנו וגורמים לדכדוך ולמצב רוח ירוד. כיום, הנטייה הרווחת בחברה היא לחיות חיים מלאים וטובים, לעשות לעצמנו , לרווחתנו ולסביבתנו ולנצל לטובה כל יום מן המתנה אשר הוענקה לנו החיים.

למרות שביכולתנו להזדהות עם  מצבי סבל של אנשים אחרים, נטיית האדם לחשוב שאותו דבר נורא שקרה למישהו אחר לא יקרה לנו, לעיתים אנו  מתחמקים שלא מדעת, מלחשוב או לשקול בכובד ראש מצבים בלתי אפשריים אשר עלולים לפגוש את כולנו בהמשך הדרך תיקון חקיקתי  משנת 2017, בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962 נותן מענה גם למצבים שכאלה ומאפשר להיערך אליהם כפי שאנו נערכים לאירועים אחרים בחיינו. החקיקה שתוקנה מאפשרת יצירת מסמך חשוב מאין כמוהו  שנקרא: ״ייפוי כוח מתמשך״. המסמך מסדיר את זכויותיו ורצונותיו של הפרט במצב בו אינו יכול לקבל החלטות באופן מודע וצלול. לפיכך, ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך אשר צריך להיעשות על ידי כל אחד מאיתנו, כדי שנוכל להיות מוכנים  למצבים קשים שעלולים לפקוד כל אחת ואחד מאיתנו.

חרף הנטייה לחשוב שמסמכים מסוג זה יש לערוך בגיל מבוגר, ההפך הוא הנכון שכן, מצבנו הגופני עלול להשתנות בכל רגע ובכל גיל. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך חשוב מאין כמוהו  שנחוץ לעשותו במצבים ובגילאים שונים, ולאו דווקא בגילאים מבוגרים. אנשים בגילאים שונים  מתמודדים עם מצבים בלתי אפשריים, אשר בחלקם עלולים לשנות את מצבם הרפואי/הגופני – שינוי אשר משליך אף על מצבם הכלכלי והרכושי וכן, על ענייניהם האישיים. לפיכך, קיים צורך ביצירת מסמך המעגן בחובו תנאים ומצבים בהם אנו עלולים להימצא ועלינו להיערך אליהם מבעוד מועד.

החקיקה החדשה אשר נכנסה לתוקף בשנת 2017 בישראל הביאה עימה חידוש לחוק שלא השתנה משנת 1962. טרם החקיקה משנת 2017,  היה נהוג למנות אפוטרופוס מטעם בית המשפט על גוף ועל רכוש על כל אחד מהם ועל שניהם יחד בהתאם לנסיבות.  מינוי אפוטרופוס מטעם בית המשפט, ביטל הלכה למעשה, את רצונותיו האישיים של אדם ושלל את חירותו לעשות כרצונו האמיתי באותו מצב בו הוא היה נמצא.

החקיקה החדשה מאפשרת לכל אדם ליצור מסמך מסודר ותקף בו הוא יכול להסדיר מראש את דרך הטיפול בו, במקרה ו ולא יהיה כשיר לתת הוראות או  לקבל החלטות בדבר מצבו הרפואי, רכושו וענייניו האישיים וזאת נוכח המצאותו במצב בריאותי / פיזי/ מנטלי / נפשי, אשר מונע ממנו לקבל ו/או ליישם החלטה צלולה הנוגעת למצבים המתוארים.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

החקיקה אותה הזכרנו אשר נכנסה לתוקף בשנת 2017, מדריכה ומורה על כך שקיימת  אפשרות לאדם לערוך מסמך חוקי בדבר עתידו. יפוי כוח זה נעשה כאשר אדם נמצא כשיר וצלול להורות על דרכי פעולה בדבר דרכי הטיפול בו, וכן, בדבר קבלת ההחלטות אשר יעשו בדברו שלו, על פי רצונו ודברו. עריכת המסמך כוללת מינוי  אפוטרופוס מתאים אשר ימלא את רצונותיו באופן הטוב ביותר, וזאת בהתאם לקויי הפעולה שיפורטו במסמך. ייפוי כוח זה ייכנס לתוקף אך ורק כאשר אותו אדם אשר ערך את המסמך, מאבד מיכלתו וכשירותו להחליט באופן  מודע ו/או צלול בענייניו.

מיופה הכוח יפעל בהתאם ועד כמה שניתן בהתאם לרצונותיו של אותו אדם כפי  שאלה באו לביטוי במסמך ולפיכך, יש לבחור מיופה כוח מהימן, אשר נהייה בטוחים כי בעת מצב שכזה, יקבל מיופה הכוח  את ההחלטות הטובות ביותר עבורנו ובהתאם לאותם הוראות אשר פורטו במסמך "ייפוי כוח מתמשך".

מי יכול להיות מיופה כוח על ידך?

על פי החוק, ניתן למנות מיופה כוח החל מגיל 18, ועל כן, מן הראוי שמיופה הכוח יסכים למעמד זה ויבין  ומבין את גודל האחריות הנלווית לו. רצוי לבחור באדם אחד או מספר אנשים שנהייה בטוחים שבעת הגיעה השעה, יקבלו את ההחלטות השקולות והטובות ביותר עבורנו וכפי רצונותנו שהובעו במסמך יפוי הכוח המתמשך.

אילו דברים מסדירים בייפוי הכוח?

ייפוי כוח מתמשך הוא ייפוי כוח מורחב, בו ניתן לפרט ולהפקיד סמכויות רבות בידי אדם אחר אשר נבחר על ידי עורך המסמך, אשר מפרט דרכי פעולה מכוונים בהם יפעל אותו מיופה כוח. פעולה זו מונעת מאיתנו להגיע למצב בו ימונה אפוטרופוס על ידי בתי המשפט בארץ, משמע, מצב בו ימונה אדם זר, ללא כל היכרות מוקדמת איתנו, אשר בידיו ימסר הכוח לקבל החלטות בדבר מצבנו. כפי שצוין, ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכם לתת את דעתכם בנושאים הבאים: רכוש, טיפול רפואי, פיננסיים, מגורים ועוד.

כמו כן, ניתן לערוך ייפוי כוח המסדיר הוראות רק במצב בריאותי/רפואי בלבד. תיקונו של החוק בשנת 2017, בא להסדיר את רצונו של אדם באשר לדרך בו יטופלו ענייניו בעתיד, ועל מנת לשמור על כבודו בדרך בה בחר ולאפשר את זכותו לחירות אישית וזאת לעומת מינוי אפוטרופוס מטעם בית המשפט.

את עריכת ייפוי כוח מתמשך יש לעשות בליווי צמוד של עורך דין אשר יתן ייעוץ נכון ומכוון ביחס להוראות שיהיו כלולות בייפוי הכוח וביחס לפרטים אותם ניתן לכלול בהסכם, וזאת על מנת לקבל החלטות שיהיו תואמות באופן מירבי לרצון עורך המסמך. כמו כן, ניתן להגביל את ייפוי הכוח בידי אותו מיופה לגבולות מפורטים וספציפיים במידת הצורך.

כל אלה צריכים להעשות באופן מהימן ובליווי של עורך דין המוסמך לעסוק בתחום.