ניסים שורש
Phone
Email
מאמרים שכתבתי

רק למשמע המילים צו עיכוב יציאה מן הארץ – כבר נוצרת תחושת מחנק, כשהדבר הבסיסי שלנו נפגע – תחושת החופש. כאשר חופש הפעולה והתנועה של אדם נפגע, מושפעים מכך מגוון תחומי חיים כגון היכולת לטייל, לעבוד, ללמוד, לפגוש בני משפחה שחיים בחו"ל, למעשה, פגיעה בחופש החירות והתנועה מרתיעה מאד.

עולם המשפט מתאים עצמו כיום, לשינויים החברתיים והכלכליים של החברה המודרנית וכן, לצמיחת חברות גדולות וארגונים גדולים המודעות הצרכנית מושרשת

מהו ייפוי כוח מתמשך?החקיקה אותה הזכרנו אשר נכנסה לתוקף בשנת 2017, מדריכה ומורה על כך שקיימת אפשרות לאדם לערוך מסמך חוקי בדבר עתידו.

דיני עבודה כוללים מארג של חוקים ודינים, המהווים חלק מהחוק ומהדין במדינת ישראל, מטרתם הינה להסדיר את מערכת היחסים התעסוקתית בין עובד למעסיק

כאשר אדם מסוים מזהה כי נגרם לו נזק, וכן, שאותו הנזק נגרם אף לקבוצה גדולה שלאנשים, קיימת הסתברות מספקת להגשת תביעה ייצוגית. הגשת תביעה ייצוגית היא כדאית יותר .

בהתאם לחוק, אדם יכול לייפות את כוחו של אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות בעת מצב פיזי ו/אומנטלי ירוד, אשר לא מאפשר לאותו אדם לקבל החלטה שקולה בדבר המשך הטיפול בו.