:כותב
ניסים שורש
בתאריך
18/3/24

בהתאם לחוק, אדם יכול לייפות את כוחו של אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות בעת מצב פיזי ו/אומנטלי ירוד, אשר לא מאפשר לאותו אדם לקבל החלטה שקולה בדבר המשך הטיפול בו.

יפוי כוח רפואי לטיפול רפואי הוא ייפוי כוח היכול לבוא כחלק מייפוי כוח מתמשך או להוות ייפוי כוח בפני עצמו בהתאם לחוק זכויות החולה. בהתאם לחוק, אדם יכול לייפות את כוחו של אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות בעת מצב פיזי ו/או מנטלי ירוד, אשר לא מאפשר לאותו אדם לקבל החלטה שקולה בדבר המשך הטיפול בו. כמו כן, אדם רשאי להתכונן למצב בו חלילה יוגדר כ״חולה הנוטה למות״, ולהשאיר הנחיות מפורטות לטיפול במצב זה. כן להותיר הנחיות רפואיות מקדימות ומתאימות ולהורות על מינוי של מיופה כוח שיפעל בהתאם להנחיותיו  של החולה, כפי שניתנו עוד בטרם הפך ל״חולה הנוטה למות״. על פי חוק, ייפוי כוח לצרכים רפואיים בלבד ייעשה על ידי טופס מיוחד לייפוי כוח רפואי.

על פי תיקון חקיקה משנת 2017, ייפוי כוח לטיפול רפואי יכול להיעשות ב-2 דרכים מרכזיות:

הראשונה, בחתימה על טופס ייפוי כוח המתייחס לצרכים רפואיים בלבד, והשניה בחתימה על ייפוי כוח מתמשך. במסגרת עריכתו של טופס ייפוי הכוח המתמשך, ניתן לכלול סעיף המתייחס לצרכים רפואיים, ובין היתר יהווה כחלק ממכלול של החלטות לגבי רכוש, ועניינים אישיים אחרים הבאים במסגרת ייפוי כוח זה. ייפוי כוח המתייחס למצב רפואי נועד למצב עתידי בו לא תוכל/י להביע עמדה ביחס לטיפול הרפואי המוצע, וכן, מאפשר למנות אדם אשר יהיה אמון על המשך קבלת ההחלטות בעת מצב שכזה. במסגרת ייפוי הכוח המתמשך ניתן יהיה להשאיר הנחיות מפורטות למיופה הכוח, ובכך קיימת יכולת לאדם לבטא את רצונו האמיתי ביחס לקבלת החלטות רפואיות בעניינו.

אותו מיופה כוח יהיה הנציג שלך אל מול המערכת הרפואית, וישקול הצעות להמשך טיפול בהתאם להוראות אשר יפורטו במסמך. מינוי מיופה כוח על פי ייפוי כוח מתמשך מבטיח שכאשר תגיע השעה, החלטות כבדות משקל בעניין בריאותכם ומצבכם הרפואי, יעלו בקנה מידה עם ההעדפות והרצונות האישיים שלכם, וכן שאותו מיופה כוח אשר מיניתם באותו ההסכם יביא לביטוי את מלוא רצונכם האישי.

יש להקפיד על כך שאותו אדם אותו מיניתם, יהא כשיר משפטית ומודע למשמעות התפקיד שניתן לו בעת הצורך.

הנימוקים לעריכת ייפוי כוח במצב רפואי

תארו לכם מצב בו לא תהיו כשירים להחליט בדבר מצבכם הבריאותי.  האם לא תרצו שאדם קרוב יוכל לקחת החלטות בדרככם? האם לא תרצו להשאיר הוראות מפורטות שיחסכו מכם סבל אם נגרם סבל שכזה עקב מצבכם העגום?

ייפוי כוח רפואי מסודר מונע מצבים בהם בית המשפט נדרש למנות אפוטרופוס שיכנס בנעליכם ויקבל את ההחלטות הנוגעות למצבכם הרפואי ולצורך ביצועים של הליכים רפואיים וטיפולים רפואיים.

האם לא תעדיפו שאותו אדם שיהיה אחראי בלקיחת אחריות על גורלכם, יהיה כזה שתוכלו לסמוך עליו ואשר ימלא אחר מבוקשכם? ייפוי כוח במצב רפואי הדורש זאת, מקנה ביטחון אישי, ולפיכך, חשוב ונחוץ לדאוג למסמך שכזה, וזאת על מנת להבטיח את עתידכם וכן את שלום יקירכם והסובבים אותם.

יש לציין כי ייפוי כוח זה נועד למטרות רפואיות בלבד, והוא נותן בידי מיופה הכוח רק את הסמכויות שצוינו בו. ייפוי כוח רפואי תקף לכ-10 שנים,

נחוץ לבחור מיופי כוח כשירים הקרובים אליך, איתם אתה חש ביטחון ונוחות ברמה האישית והרגשית, וגם בכדי שתוכל לקיים עימם שיחה אודות העדפותיך במצב רפואי, בו לא תהייה כשיר ברמה הנדרשת, בכדי לקבל החלטות במצבך.

את ייפוי הכוח רצוי לערוך בכמה עותקים ולשמור אותם אצלך, אצל מיופה הכוח, וכן אצל הרופא המטפל בך ואצל אנשים נוספים לפי בחירתך ושיקוליך. רבים מן האנשים ממעיטים בחשיבות ייפוי כוח רפואי זה, אולם זה מסמך חשוב מאין כמוהו.

צרו קשר לפרטים נוספים וייעוץ ראשוני.‍‍