:כותב
ניסים שורש
בתאריך
18/3/24

דיני עבודה כוללים מארג של חוקים ודינים, המהווים חלק מהחוק ומהדין במדינת ישראל, מטרתם הינה להסדיר את מערכת היחסים התעסוקתית בין עובד למעסיק

דיני עבודה כוללים מארג של חוקים ודינים, המהווים חלק מהחוק ומהדין במדינת ישראל. מטרתם הינה להסדיר את מערכת היחסים התעסוקתית בין עובד למעסיק בדגש על שמירת הזכויות הסוציאליות של העובד.  מערכת הדינים והחוקים אף מתייחסת להתנהגויות ולכללים במקום העבודה. מכאן שדיני העבודה מתייחסים לחובות ולזכויות הן של העובד והן של המעביד.

דיני העבודה כוללים גם צווי ההרחבה והסכמים קיבוציים החלים על יחסי העבודה. דיני העבודה אף מסדירים את מערכות היחסים בין עובד לבין ועד עובדים או ארגון עובדים לבין המעסיק. חוקי העבודה קובעים, בין היתר, כללים לגבי שעות עבודה מסודרות ומותרות, שכר מינימום, ימי חופשה ומחלה, דמי הבראה, הפרשות פנסיוניות, זכויות גמל והשתלמות ועוד.

דיני העבודה אף מתייחסים לסוגיות נוספות כגון: גיל עבודה מותר, שימוע לפני פיטורין, פיצויי פיטורין והלנתם, פיצויים מסוגים אחרים, חופשת לידה, מתן הגנה לנשים בעת הריון ולאחר לידה על פי חוק עבודת נשים, הטרדות מיניות במקום העבודה, מתן הזדמנות שווה לנשים, מיעוטים ומגדרים, הרעה בתנאי העבודה ועוד.

בעיות הנובעות מיחסי מרות

חוקי העבודה נוצרו על מנת לקבוע נורמות התנהגות והתנהלות במקום העבודה ובכך לדאוג לרווחתו של העובד ואף למנוע מקרים של התעמרות, ניצול, אי תשלום שכר, פיטורין שלא כדין ועוד. ישנם מצבים בהם קיים חוזה עבודה אישי בין עובד למעביד, ואולם אף חוזה העבודה האישי נבחן למול יחסי העבודה בין העובד למעביד.

איך מתנהלת התביעה בדיני עבודה?

תחום דיני העבודה הינו תחום חשוב בדין ובחוק הישראלי. תביעות שעניינן יחסי העבודה והיחסים בין עובד למעביד מתנהלות בבית הדין לעבודה שבסמכותו לדון בתביעות אלה. מערכת בתי הדין לעבודה כוללת הן את בתי הדין האזוריים לעבודה והן את בית הדין הארצי לעבודה, אשר יושב כבית דין לערעורים על החלטות ופסקי דין של בתי הדין האזוריים לעבודה. בית הדין הארצי יושב גם בדין כמכריע בנושאים חשובים המשפיעים על המשק הישראלי בכללותו.

איך ניגשים לתביעה בדיני עבודה?

משרדנו ליווה בשנים האחרונות מספר רב של תיקים בדיני עבודה, וכן ליווה עובדים אשר נעשה להם עוול ביחס לזכויות המגיעות להם. מעסיקים רבים מפרים את דיני העבודה. יש לזכור כי החוק בישראל קובע קשת רחבה של כללים והתנהגויות שעל המעסיק לנקוט ביחסי הגומלין שבינו לבין העובד. בכל מקרה מספר סוגיות עשויות להיות רלוונטיות ולפיכך, נדרש ייעוץ נכון או ספציפי לכל מקרה. יש להעריך את העוולות וההפרות שנגרמו לכם בליווי של עורך דין מוסמך, היכול לאמוד את עובדות המקרה בקנה אחד עם לשון החוק ופרשנותו. עורך הדין יוכל לבחון אם אכן אירעה הפרה של חוקי העבודה המצדיקה הגשת תביעה וכן את סיכוייה בהמשך הדרך. כן יתכנו הליכי גישור בין העובד למעביד.

משרדנו מתמחה אף בהגשת תביעה ייצוגית בדיני עבודה. תביעה כזו, בדומה לתביעה ייצוגית אזרחית רגילה, תוגש כאשר הנזק של כל אחד מחברי הקבוצה הנפגעת הוא קטן, ולפיכך והגשת תביעה פרטנית אינה כדאית. הגשת התביעה כקבוצה (כאשר מתאגדת קבוצה), כדאית ומשתלמת יותר ואף שיעור הפיצוי עשוי להיות גבוה יותר. כלי זה של תובענה ייצוגית, נועד לאזן בין אי השוויון הקיים בין גופים וארגונים גדולים וחזקים שהינם מעסיקים שלרשותם משאבים רבים בניגוד לעובד העומד נגדם באופן חלש יותר ושהיינו דל אמצעים ברוב המקרים.

התאגדות קבוצת עובדים אל מול מעסיק מייצגת קבוצה של אנשים אשר להם אינטרס משותף לתבוע ולמנוע פגיעה במסגרת תנאי העסקתם. למשרדנו ניסיון רב בתביעות ייצוגיות מסוג זה ונשמח ללוות אתכם ולבחון את התכנות וסיכויי התביעה שלכם על ידי הערכתה באופן הנכון בהתאם לחוק ולדין ובהתאם למקרים דומים אשר קיימת פסיקה לגביהם.