:כותב
ניסים שורש
בתאריך
18/3/24

"מי יציל את הבית שלי?"

איך ניתן להגן על דירת מגורים בתהליך חדלות פירעון?

ראשית, נגדיר את מצב חדלות הפירעון: חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, או שהתחייבויות החייב, עולות על שווי נכסיו.  השאלה הינה: איך הדבר משליך על מצב המגורים של החייב ומשפחתו? האם בתהליך חדלות פירעון המשמעות היא שהחייב ייאלץ למכור את דירת המגורים שבבעלותו? והיכן יגורו בני המשפחה לאחר מכן? במה הדבר תלוי?

ננסה לשפוך קצת אור על שאלה מטרידה ונפוצה זו....

ראשית, מה היא חדלות פירעון?

עבור רובינו המילים "חובות" "פשיטת רגל" "חדלות פירעון" מעוררות חרדה גדולה, כשמעטים יודעים להסביר את הקשר וההבדל בניהם.

למעשה, "חדלות פירעון" היא הגדרה, המתארת מצב בו אדם או חברה, אשר נקלעו לחובות, אינם מסוגלים לשלם את חובם במועד וסכום החובות שצברו גדול משווי הנכסים שברשותם ומכאן שייקלעו למצב בו לא יוכלו לסגור את חובותיהם.

במדינת ישראל, המצב המשפטי הינו שתיקים שנפתחו נגד חייבים לפני שנת 2019 -מתנהלים כ "פשיטת רגל", בעוד שתיקים, שנפתחו לאחר מועד זה - מתנהלים בהתאם לחוק חדש הוא חוק  חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  כ"תיקי חדלות פירעון ושיקום כלכלי".

חוק הליך חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, כשמו כן הוא, חוקק במטרה להגיע לפתרון הטוב ביותר עבור שני הצדדים בהליך – החייב והנושים וזאת תוך פגיעה מינימלית ככל האפשר עבור כלל הצדדים.

המשמעות הפשוטה של התהליך היא למעשה, מציאת נקודת האיזון הראויה בין היכולת להשיב לנושים את ערך החוב המקסימלי אשר ניתן להשיב, מצד אחד- אל מול שמירה על יכולת שיקום כלכלי והיחלצות מן המצב העגום עבור החייב ומשפחתו – מצד שני.

לצורך מציאת נקודת האיזון הזאת – מפעיל החוק מספר שיטות, אשר באות לסייע לכך. בין היתר: פריסת חובות על פני זמן, מחיקה של חלק מן החוב, שימת דגש על יכולת השיקום של החייב והכל תוך נקיטה בהליכים יעילים וקצרים יחסית ועוד.

השאלה הרווחת: " האם 'ניזרק' מהבית?"

אחד החששות המיידים של חייבים אשר מגיעים למצב של חדלות פרעון, הינו החשש הטבעי לעתיד משפחתם, ובכלל זאת חשש לסוגיית המגורים. האם נאלץ למכור את הבית שלנו? לאן נלך? זהו אחד האיומים הקיומיים הבסיסיים של האדם: מקום ללון בו,  שמירה על קורת הגג הקיימת מתחת לראשנו- והחוק, ער לכך.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בעיקרון, מעניק לחייבים הגנה חזקה לדירות המגורים שבבעלותם. ועדיין, יש לדעת שלפי הפסיקה, וגם לפי החוק עצמו, יהיו מקרים שבית המשפט יקבע כי על החייב לממש את הדירה שבבעלותו ומתוך כך, למכור אותה.

בסעיף 229 שבו, מפרט החוק האמור, לשיקום כלכלי,  מפורשות, את המצבים בהם בית המשפט יכול לקבוע שיש למכור את דירת המגורים של החייב:

כך בסעיף  229 (ג)  נקבע כי בית המשפט, לא יאשר מכירת זכות במקרקעין כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן מצא כי התקיימו כל אלה:

(1) התועלת שתצמח לנושים ממכירת הזכות האמורה, גוברת על הנזק שייגרם ליחיד כתוצאה מכך, בהתחשב, בין השאר בגילם של היחיד ובני משפחתו הגרים עמו ובנסיבותיהם האישיות ובכלל זה מצבם הבריאותי;

(2) אין אפשרות סבירה לפרוע את החוב בדרך אחרת שפגיעתה ביחיד פחותה;

(3) ליחיד ולבני משפחתו הגרים עמו, יהיה מקום מגורים סביר באזור מגוריהם התואם את צורכיהם, או שהועמד לרשותם סידור חלופי לתקופה שיקבע בית המשפט לפי הוראות סעיף קטן (ד) של מקום מגורים סביר באזור מגוריהם התואם את צורכיהם.

כדאי לדעת שאם אכן מפנה בית משפט להעמדת דיור חלופי לחייב ובני משפחתו, אזי קובע החוק שדיור זה יועמד לתקופה של 4 שנים או, במקרים מסוימים גם... לכל החיים.

הדיון המשפטי  בסוגיית המגורים לאור קביעת החוק

עיננו הרואות כי חוק חדלות פירעון הנ"ל, מציב סייגים ברורים בכל הנוגע לסוגיית דירת המגורים של החייב ומשפחתו. ועדיין – מעביר החוק את הדיון במצב זה לפתחו של בית המשפט.

בית המשפט מפעיל את שיקול דעת אל מול הוראות אלה הקבועות בחוק ולנוכח מצבו של החייב. האם מדובר באדם מבוגר מאוד? בריא או חולה? מה מצב בני משפחתו? גודל ומבנה משפחתו (מספר התלויים בחייב), יכולת השתכרות עתידית ועוד ועוד....

היות ומדובר בזכות בסיסית של אדם לקורת גג, לקורת גג מקדיש החוק לכך דגשים ברורים וסייגים – בהתאמה .

אז איך "שומרים על הבית"?

האמור לעיל' מדגיש את חשיבותו של ייצוג משפטי מקצועי ומהימן בתהליך חדלות הפירעון בכלל ובמרכיב שמירה על נכס למגורים בפרט.

ראוי להדגיש גם את העיתוי של קבלת עזרה מקצועית מעורך דין מומחה שכן, ככל שתקדימו לחבור לעורך דין מומחה בתחום חדלות פירעון, כך ההליך עשוי להיות פחות טראומתי ולמעשה תוכלו "לצמצם נזקים".

אם אתם, או מי מקרוביכם, עומדים בפני תהליך של חדלות פירעון   אנא היעזרו במשרד עורכי דין המומחה בכך, אשר לו ניסיון רב בהיבטים הרבים, במורכבויות ובדקויות שבחוק ואל תתפשרו על כך. ההבדל בין גורם מקצועי ומנוסה לאחד פחות.... עלול לעלות לכם בבית שלכם.

לפרטים: