:כותב
ניסים שורש
בתאריך
18/3/24

לאור שאלות חוזרות שקיבלנו בנושא , אנו מעלים כמה דברים שחשוב מאוד לדעת על כל אחד מהם ועל ההבדלים ביניהם.

ייפוי כח מתמשך וצוואה הם שני מסמכים המשלימים אחד את השני, אולם שונים זה מזה. אז נתחיל בהבדל  המהותי והחשב ביותר: צוואה מאפשרת לאדם לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר פטירתו, ואילו ייפוי כוח מתמשך מאפשר לו לקבוע כיצד יתנהלו חייו ורכושו בעודו בחיים, בשלב שבו הוא כבר לא יהיה כשיר לנהל אותם בעצמו.

החוק לגבי צוואה בישראל

ככלל, החוק במדינת ישראל מאפשר לכל אדם מעל לגיל 18, אשר נמצא צלול בדעתו וכשיר משפטית, לערוך צוואה.

צוואה כשמה כן היא – מעין ציווי של אדם המצפה ומבקש מה יעשה למענו או בענייניו, לאחר מותו, למי וכיצד יחולקו, כספיו, נכסין וזכויותיו.

בהתאם ל"עיקרון חופש הציווי" אדם יכול להחליט לעשות ברכושו ככל שהוא חפץ, לאחר מותו, כמו גם בחייו. אין חוק המחייב חלוקה "צודקת" או שיוויונית". אדם יכול להותיר צוואה לבדו ובכתב ידו, אך היות והאדם לא תמיד בקיא בחוק, עלולות להיות בצוואה שגיאות חוקיות אשר יביאו לפסילת הצוואה. זאת הסיבה שרבים בוחרים לערוך "צוואה בעדים", בחתימת 2 עדים ואשר נערכת על ידי עורך דין.

באמצעות עריכת צוואה אדם כשיר משפטית וצלול בדעתו יכול לקבוע בצורה מפורשת וברורה כיצד יחולק רכושו לאחר פטירתו ו וכך, למנוע חילוקי דעות וסכסוכי ירושה בקרב בני משפחתו. חשוב להבהיר כי צוואה מקבלת תוקף משפטי מחייב רק לאחר פטירתו של המצווה.

ואז הגיע... ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך נועד לאפשר לאדם לקבוע מראש, כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו, כאשר הוא עצמו לא יהיה כשיר לכך.

להבדיל מהצוואה, ייפוי כח מתמשך עוסק בהנחיות הניתנות לגבי טיפול בענייניו של אדם אשר עודנו בחיים, אך איננו במצב רפואי פיזי או מנטלי המאפשר לו קבלת החלטות בעצמו. בהיעדר ייפוי כח מתמשך וכאשר האדם הופך להיות בלתי כשיר, תדרש התערבות של האפוטרופוס הכללי ורשויות הרווחה, בהליכים משפטיים ארוכים ויקרים. במצב דברים זה,  הימצאותו של ייפוי כוח מתמשך, מהעבר השני, ייתר את ההליכים ויאפשר לפעול ביעילות ובמהירות למימוש רצונו והחלטותיו של אותו אדם.

עד לכניסת התיקון לחוק לתוקפו, הגורם שקיבל את כל ההכרעות הנוגעות למצבו הבריאותי של אדם שאיבד את יכולתו לקבל החלטות ביחס לרכושו ולאורח חייו היה האפוטרופוס שמונה לו על ידי בית המשפט. לפיכך, במסגרת ייפוי הכוח המתמשך ניתן מענה למצב שבו ימונה אפוטרופוס , אשר עלול לקבל החלטות שאינן עולות בקנה אחד עם רצונו של החוסה ביחס לניהול ענייניו.

ייפוי הכח יכול לעסוק בעניינים אישיים, לרבות רפואיים (ייפוי כוח רפואי), ובענייני רכוש.

יפוי הכוח המתמשך,  עשוי להגדיר מה יעשה ביחס לרווחת האדם, מקום מגוריו, בריאותו, אופן הטיפול בכספו ובנכסיו ועוד.

ייפוי הכח יכול להגדיר למיופה הכוח הנחיות ברורות למצבים ולנושאים מסויימים או, לחליפין, יכול להעניק למיופה הכח, שיקול דעת לפעול כראות עיניו במצבים או נושאים מסוימים.

רבים נוטים להתחיל לעסוק בנושא כאשר משהו משתבש, מתעוררת בעיה רפואית או קושי אחר, כאשר למעשה ייפוי כח מתמשך ניתן ומומלץ לעשות דווקא כשאדם בקו הבריאות ומתפקד.  לכן, במקרה הזה כל דחייה היא מיותרת.

עכשיו כשהבנו את ההבדל ואת החשיבות... איך עורכים ייפוי כח מתמשך?

את ייפוי הכוח המתמשך ניתן לערוך רק אצל עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לצורך כך והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי.

על עורך הדין שבחרתם להיות ניטרלי ונטול כל נגיעה אישית למסמך.

ניתן לערוך ייפוי כח מתמשך אך ורק כאשר האדם הממנה הוא כשיר מבחינה משפטית, צלול בדעתו ומודע באופן מלא למשמעות של החלטותיו במסגרת ייפוי הכוח המתמשך.

שימו לב שניתן למנות אך ורק אדם אשר מסכים מראש לשמש ככזה.

מיופה הכח אף יידרש לחתום על ייפוי הכח בעצמו ולאשר כי  הוא מקבל על עצמו את המינוי ומבין את תוכנו.

לסיכום...

גם צוואה וגם ייפוי כח מתמשך הם מסמכים חשובים, אשר לצערנו הרב, אנשים רבים נוטים לדחות את הטיפול בהם, לעיתים, לשלב מאוחר מדי. במידה וכבר ערכתם צוואה יש לשים לב כי הנחיותיכם בייפוי כח מתמשך אינן סותרות או מחלישות את האמור בצוואה שערכתם. כדאי שעורך דין יערוך את שני המסמכים ויוודא הלימה ביניהם.

צרו קשר עם עורך דין מקצועי, בעל ידע וניסיון בתחום אשר ילווה אתכם בתהליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך, יספק לכם דגשים חשובים ויבהיר לכם בצורה מקיפה ויסודית את משמעותו המשפטית והפרקטית עבורכם.