:כותב
ניסים שורש
בתאריך
18/3/24

יש לכם חברה אשר עומדת בפני פירוק?

בין  אם ההליכה לפירוק, הינה עקב החלטה שלכם הבעלים,  או  בשל החלטה של הנושים ובין אם כתוצאה מהחלטת בית משפט – זו בוודאי לא החלטה פשוטה.

ריכזנו עבורכם 5 דברים שכדאי לכם לדעת בנושא פירוק חברה.

1. מה השתנה בחוק? מ"מחיקת חברה" ל"פירוק חברה"

עד שנת 1999, חברה אשר לא הייתה עוד פעילה, לא שילמה אגרות ולא הגישה דוחות לרשם החברות מסיבה כלשהיא –החברה  הייתה ניתנת למחיקה באמצעות צו ביטול של בית משפט. כיום, סגירת חברה, מתבצעת רק באמצעות פירוק חברה. הפירוק ניתן לביצוע במספר דרכים. הדבר תלוי בסוג החברה ובמצבה או ברקע לפירוק.

פירוק מרצון בהליך מזורז, יתאפשר עבור חברות אשר אינן אוחזות בנכסים חובות או הליכים משפטיים המתנהלים כגדם.

פירוק מרצון- מיועד עבור חברה בעלת כושר פירעון, המבקשת באופן יזום להתפרק.

פירוק ע" בית משפט - בדרך כלל   נוצר בעקבות חובות, חדלות פירעון או דרישת נושים

גריעת חברת חוץ – הכוונה לחברה זרה אשר רשומה בארץ ומבקשת להיגרע מן הרשומת בישראל.

2. פירוק חברה עקב רצון בעלי מניות

חברה רשאית להתפרק מרצון.

מדובר בחברות בעלות כושר פירעון אשר מבקשות מיוזמתן להתפרק.  

לרוב, סיבת הפירוק תהא רצונם של המשקיעים למשוך את השקעתם ולהשקיע את הונם בדרכים אחרות.

התהליך מורכב משני שלבים עיקריים המתנהלים מול רשם החברות.

ראשית, על החברה להגיש הצהרה על כושר פירעון ולמנות נאמן מטעמה.

על התצהיר יחתמו רוב הדירקטורים בחברה. מרגע קבלת התצהיר, רשם החברות יעדכן כי החברה בקיומם של הליכי פירוק. לאחר מכן, תתבקש החברה לפרסם הודעה רשמית ולבצע פעולות לקראת הסגירה.

פעולות אלו יכללו למשל: פירעון של חובות החברה, הסרת שעבודים במידה והיו, חלוקת נכסים, סגירת תיקים על שמה ברשויות, ועוד.  ולבסוף, תוגש בקשה לחיסול החברה. אם מדובר בחברה בבעלות יחיד - קיים מסלול מקוצר המקל על התהליך.

3. פירוק חברה עקב בקשת נושים

במידה והחברה נקלעה למצב של חדלות פירעון, פירוקה יעשה על ידי נושי החברה. במקרה כזה, תידרש החברה לכנס אסיפה כללית של בעלי מניות ונושי החברה. באותו דיון יסקרו הדירקטורים את מצב החברה, לרבות רשימת הנושים והחובות וכו'. כמו כן, יוחלט על מינוי מפרק. עדיפות תינתן למועמד הנושים. אם הנושים לא הציעו מועמד מטעמם - מועמד החברה יהא המפרק.

לאחר שירשמו הדברים אצל רשם החברות, תחל פעילות הפירוק אשר תעסוק בחיסול עסקי החברה לרבות החובות ככל הניתן.

בסופו של תהליך זה, יכנס המפרק אסיפה נוספת של החברה ויציג בפניה את דוח הפירוק. רק לאחר מכן, יוכל המפרק לשלוח לרשם החברות את כלל המסמכים הדרושים.

התהליך יסתיים עם קבלת הודעה מרשם החברות בדבר חיסול החברה.

4. פירוק כפוי של חברה

פירוק שלא מרצון נקרא פירוק כפוי.

עילה מרכזית של פירוק שלא מרצון הינה חדלות פירעון. במקרים אלו, המטרה היא לנצל את הנכסים והמשאבים אשר עדיין ברשות החברה על מנת לכסות ולו חלק מחובותיה.

בית משפט רשאי לכפות פירוק של חברה במגוון מקרים.  לדוגמא: באם החברה הפסיקה את עסקיה למשך שנה או שלא החלה לפעול תוך שנה לאחר שהתאגדה,  כמו כן, במצב בו החברה הגיעה לסיטואציה של חדלות פירעון או שבית המשפט החליט ש"מן הצדק והיושר" שהחברה תפורק.

הבקשה לבית המשפט לפירוק החברה, יכולה להיות מוגשת על ידי החברה עצמה, משתתף או נושה.

עובדות ונתונים נוספים: הפירוק יחל ביום בו הוגשה הבקשה לפירוק. בית המשפט ימנה לחברה מפרק שיכנס את נכסיה ויחלק את התמורה ממכירתם בין הנושים.  עוד יצוין כי כונס הנכסים הכללי משמש כמפקח כללי על פירוק  החברה.

חיסול החברה הוא השלב הסופי. בית משפט, לאחר שיתרשם כי פורקו עסקי החברה כליל, ייתן צו המורה על חיסול החברה, ובכך יסתיים קיומה.

5. ומה עם חלוקת הנכסים בפירוק?

לרוב נכסי החברה אינם מספיקים על מנת לכסות את כלל החובות לנושים. לצורך זה, נקבע סדר עדיפות של הנושה בתהליך הפירוק. סדר העדיפות מושפע למשל משאלות כגון: האם יש נכסים שהינם משועבדים? , האם קיימים חובות המובטחים בשעבוד?  האם קיימים חיובים שמרורם בצווים משפטיים,  האם קיימות הוצאות משפטיות שלא שולמו?  האם יש שכר עבודה של עובדים בחברה שלא שולם? מיסים שלא שולמו? וכו' ?

דברי סיכום:

תהליך פירוק חברה עלול להיות מורכב,  התהליך כולל לא מעט טפסים אגרות והליכים. עורך דין מומחה בתחום פירוק חברות עשוי לחסוך לכם זמן רב  וכסף ולייעל את התהליך אשר גם כך קשה ברמה המנטלית והפיזית.