:כותב
ניסים שורש
בתאריך
18/3/24

נקלעתם לחובות? אתם רוצים לצאת מהמצב הכלכלי הקשה ולא יודעים איך להתחיל?

ריכזנו עבורכם 10 שאלות נפוצות ואת התשובות עבורן- כדי לעשות קצת סדר בדברים.

מוזמנים להגיע אלינו לשיחת ייעוץ מקצועית שעשויה לחסוך לכם הרבה זמן וכסף בעיקר... כאב לב.

1. מה ההבדל בין חדלות פירעון לפשיטת רגל?

חוק חדלות פירעון הוא חוק שנכנס לתוקף ב 2019 ולמעשה ביטל את הוראות פקודת פשיטת הרגל וקבע מחדש את אופן הסדרת חובותיהם של חייבים שהם יחידים.

לצד זאת, הליכי פשיטת רגל שנפתחו טרם כניסת החוק החדש לתוקפו, ימשיכו להתנהל בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל.

2. מי יכול לפתוח בהליכים לחדלות פירעון?

הליך חדלות פירעון ליחיד יכול להיפתח על ידי אחד מהגורמים הבאים:

• החייב עצמו

• נושה

• היועץ המשפטי לממשלה

3. מהו צו לשיקום כלכלי?

צו שיקום כלכלי הוא למעשה תוכנית פירעון החובות בהליך חדלות פירעון. הצו יינתן לחייב בתנאי שעמד בתנאי הצו לפתיחת הליכים, שהוא השלב הראשון בתהליך.

הצו יקבע את התשלומים התקופתיים, אשר יופקדו ב"קופת הנשייה", הצו גם יגדיר את הנכסים וכספי החייב אשר ישמשו גם הם לפירעון חובות.

בנוסף, קובע הצו, מהם החובות שהחייב לא יופטר מהם, כגון, דו"חות, קנסות, חוב מזונות וכו'.

4. אני בתהליך חדלות פירעון, האם אני יכול לקנות רכב?

ככלל, נכסי החייב יכונסו בידי מנהל תהליך חדלות הפירעון והם משמשים לטובת פירעון חובות ככל שניתן. יחד עם זאת, קיימת החרגה במצב בו רכב המשמש לדוגמא לפרנסת החייב, או במקרים בהם הרכב משמש להסעת ילדים קטנים וכו', ניתן יהיה להמשיך ולהחזיק בו.

5. איך עוזר החוק בשיקום כלכלי של החייב?

מהות השינוי בחוק חדלות פירעון היא למעשה, הכוונה לסייע לחייב ולהציע לו מתווה לשיקום כלכלי. תוכנית המתווה תכלול פריסת תשלומים על פני תקופת זמן וגובה תשלומים סביר למימוש בהתאם ליכולותיו. התוכנית תתחשב גם בנכסי החייב אשר ימומשו ותנאים נוספים על פי הצורך.

על מנת לסייע לחייב יתכן ויומלץ על הכשרה להתנהלות כלכלית נכונה. במקרים בהם החייב אינו יכול לעמוד בתוכנית שנבנתה עבורו ובתשלומי ההחזר ובנסיבות המצדיקות זאת, יכול הממונה, להמליץ על מתן הפטר לאלתר.

6. האם ניתן לחדש דרכון עבור אדם הנמצא בהליך של חדלות פירעון?

החוק מאפשר לחייבים לבקש הסרה של אחת או יותר מההגבלות על יציאה מהארץ או חידוש דרכון, באופן מלא או חלקי.

7. מהו הפטר?

צו הפטר פוטר חייב מכל החובות שהיו לו קודם לקבלת ההפטר, פרט לכמה הסתייגויות. לדוגמא: - הפטר אינו פוטר מחובות בשל קנסות, מזונות (למעט חריגים), או חובות שנוצרו במרמה. את צו ההפטר מעניק בית המשפט והוא מגן על החייב מתביעות שיוגשו כנגדו ביחס לחובות שנוצרו לפני הליך חדלות הפירעון.

8. מה הם התנאים למתן הפטר?

הנאמן, אשר מונה לתיק חדלות הפירעון, יגיש לבית המשפט את רשימת החובות והסכום אשר נפרע אל מול כל חוב. בנוסף יתאר הנאמן בפני בית המשפט את התנהלותו של החייב, חובותיו ונכסיו.

אם אחד הנושים מתנגד למתן הפטר, עליו להגיש התנגדות לבית המשפט. בית המשפט יכול להחליט להעניק צו הפטר, וכך למעשה לפטור את החייב מכל חובותיו. לחילופין, יכול להחליט בית המשפט להעניק צו הפטר מותנה – כלומר: תנאים מסוימים למתן ההפטר, או לשלול לחלוטין את מתן ההפטר. הכל כמובן, תלוי בנסיבות המקרה.

9. מהם שיקולי בית המשפט בהחלטה האם להעניק הפטר?

ככלל, לבית המשפט שיקול דעת, האם להעניק הפטר לחייבים. השיקולים העומדים בפניו, כוללים בין היתר: מהו אחוז החובות אשר כוסו עד כה, מהו מצבו הרפואי של החייב, מהי רמת שיתוף הפעולה שגילה החייב בתהליך למימוש נכסיו וסגירת החובות, כמה זמן נמשך ההליך, מהי זהות הנושים – האם מדובר בגופים ציבוריים חזקים, או אנשים פרטיים, עד כמה נהג החייב בתום לב במסגרת כל הליך חדלות הפירעון.

10. מדוע כדאי להיוועץ בעורך דין מומחה בחדלות פירעון?

כפי שראינו בשאלות הקודמות, בחוק יש לא מעט סייגים וסעיפים קטנים. עורך דין מומחה בחדלות פירעון ושיקום כלכלי, יידע להוביל את החייב, בתהליך מקצועי, קצר ככל האפשר ולסייע לו להגיע לחוף מבטחים בדרך מקצועית,