:כותב
ניסים שורש
בתאריך
18/3/24

עבור רובינו המילים"חובות" "פשיטת רגל" "חדלות פירעון" מעוררות חרדה גדולה, כשמעטים יודעים להסביר את הקשר וההבדל בניהם.

למעשה, "חדלות פירעון" היא הגדרה/ כותרת, המתארת מצב בו אדם או חברה, אשר נקלעו לחובות, אינם מסוגלים לשלם את חובם במועד וסכום החובות שצברו גדול משווי הנכסים שברשותם.

במדינת ישראל, תיקים שנפתחו נגד חייבים לפני שנת 2019 -מתנהלים כ "פשיטת רגל", בעוד תיקים, אשר נפתחו לאחר מועד זה - מתנהלים בהתאם לחוק חדש כ "תיקי חדלות פירעון ושיקום כלכלי".

מהי מהות השינוי שהביא חוק חדלות פירעון?

תמצית השינוי, שהביא החוק החדש לידי ביטוי, נועדה מצד אחד,  לאפשר לנושים לקבל לפחות חלק מהחוב ומצד שני, מעניק החוק  לחייבים, הזדמנות לקבל פטור על חלק מהחובות ומאפשר פתיחת דף חדש בחיים הכלכליים. כך שלמעשה- במקום הליך פשיטת רגל במתכונת הישנה, בו גם החובות הם לרוב אבודים והנושים נפגעים מכך ואף החייבים נושאים ב - "טראומת פשיטת רגל", אשר מקשה עליהם להשתלב בחזרה בעולם העבודה או בקיום חיים כלכליים תקינים, בא החוק החדש, מייעל ומקצר תהליכים ובעצם יוצר איזון בין החייב לנושה.

מי יכול לפתוח בהליך חדלות פירעון?

הגשת בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון יכולה להתבצע ע"י החייב או הנושה. החוק אף מבחין ומגדיר סדר עדיפות בפירעון החובות, במידה וקיימים חובות לגורמים שונים. (כך למשל, חוב בגין משכנתא קודם לחוב בגין מזונות...)

איך זה עובד?

מרגע שנפתח הליך חדלות פירעון ימונה נאמן, אשר יוביל את התהליך ובין היתר, יבחן את המצב הכלכלי של החייב, ימפה נתונים כגון: מהו גובה החוב, כמות הנושים הקיימים, כמות וסוגי הנכסים השייכים לחייב ועוד. לאחר מכן, יכריע הנאמן בתהליך סגירת החובות, יפקח על כך שהחייב מקיים את כל התנאים להליך ועוד...

הנאמן אף יהא שותף ביצירת תכנית שיקומית לפירעון חובות החייב.

  איך זה יסתיים?  ומתי יתקבל ההפטר המיוחל.

בהנחה שתהליך חדלות הפירעון יושלם בהצלחה, החייב עמד בכל תנאי הצו לפתיחת הליכים וכן בתנאי הצו לשיקום הכלכלי- יוכל החייב לקבל "הפטר" (פטור מחובות).

ככלל, התהליך כולו עורך כ - 4 שנים מפתיחת ההליך ועד קבלת ההפטר.

אולם, במידה ויתברר, כי עלות השתכרות החייב בעת הנוכחית,  נמוכה מסך צרכיו הבסיסיים, עשוי ההפטר להינתן מידית.

הבשורה הטובה, אשר מביא עמו חוקחדלות פירעון ושיקום כלכלי, היא האפשרות הראלית להביא מצב כלכלי כושל לסופו ולאפשר פתיחתו של דף חדש.

ומה לגבי הפקת לקחים באשר לדרך שהביאה אותנו למצב של חדלות פירעון?

זה כבר סיפור אחר, וחשוב לא פחות...