Heading

חדשות המשרד
:כותב
ניסים שורש
23/11/2020 16:35

עולם המשפט מתאים עצמו כיום, לשינויים החברתיים והכלכליים של החברה המודרנית וכן, לצמיחת חברות גדולות וארגונים גדולים המודעות הצרכנית מושרשת

מאמרי המשרד

מהו ייפוי כוח מתמשך?החקיקה אותה הזכרנו אשר נכנסה לתוקף בשנת 2017, מדריכה ומורה על כך שקיימת אפשרות לאדם לערוך מסמך חוקי בדבר עתידו.

דיני עבודה כוללים מארג של חוקים ודינים, המהווים חלק מהחוק ומהדין במדינת ישראל, מטרתם הינה להסדיר את מערכת היחסים התעסוקתית בין עובד למעסיק

כאשר אדם מסוים מזהה כי נגרם לו נזק, וכן, שאותו הנזק נגרם אף לקבוצה גדולה שלאנשים, קיימת הסתברות מספקת להגשת תביעה ייצוגית. הגשת תביעה ייצוגית היא כדאית יותר .

בהתאם לחוק, אדם יכול לייפות את כוחו של אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות בעת מצב פיזי ו/אומנטלי ירוד, אשר לא מאפשר לאותו אדם לקבל החלטה שקולה בדבר המשך הטיפול בו.

ייצוג משפטי של חייבים אל מול ההוצאה לפועלבמידה ואתם חייבים, כלומר, במקרים בהם יש לכם תיק או מספר תיקים בהוצאה לפועל על חיובים של כספים שלא שולמו, דודי לוי עו"ד הוצאה לפועל, ילווה אתכם לכל אורכו של התהליך, בין אם לצורך הסדר חובות או חדלות פירעון.

עשוי לעניין אותך
?מי צריך תביעה ייצוגית

עולם המשפט מתאים עצמו כיום, לשינויים החברתיים והכלכליים של החברה המודרנית וכן, לצמיחת חברות גדולות וארגונים גדולים המודעות הצרכנית מושרשת

יפוי כוח רפואי

בהתאם לחוק, אדם יכול לייפות את כוחו של אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות בעת מצב פיזי ו/אומנטלי ירוד, אשר לא מאפשר לאותו אדם לקבל החלטה שקולה בדבר המשך הטיפול בו.

יפוי כוח מתמשך

מהו ייפוי כוח מתמשך?החקיקה אותה הזכרנו אשר נכנסה לתוקף בשנת 2017, מדריכה ומורה על כך שקיימת אפשרות לאדם לערוך מסמך חוקי בדבר עתידו.