:כותב
ניסים שורש
בתאריך
18/3/24

שקעתם בחובות כבדים? חווים הסתבכות כלכלית הנובעת מהתנהלות לא נכונה, או מעסק שקרס? הדרך לשיקום כלכלי, אשר מאפשר החוק, היא אופטימית, אולי מאי פעם...

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר נכנס לתוקף בשנת 2019, שם דגש על השיקום הכלכלי והשבתו של החייב למעגל התעסוקה והכלכלה היציב והתקין. יחד עם זאת, להליך מספר שלבים חשובים ותנאים אשר צריכים להתקיים בדרך להתחלה החדשה המיוחלת.

5 צעדים ראשונים בדרך לשיקום כלכלי ובתקווה גם... להתחלה חדשה.

1.    הכר את חובותיך – לאחר שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל), מתחילה תקופה המכונה "תקופת ביניים" שבה נבדק מצבו הכלכלי על-ידי הנאמן.

בתוך 9חודשים ממינוי הנאמן, יידרש להגיש דוח כולל, המדווח על מצבו של החייב כדי לייצרתמונת מצב רחבה על המצב. הדוח שיגיש הנאמן יכלול בין היתר התייחסות ל:

·       מי הוא החייב – מה הם פרטיו, במה עוסק, מה היא השכלתו,מה הם הכנסותיו והוצאותיו השטופות וכו'.

·       מה הם נכסיו? הדוח ימפה את כלל הנכסים של החייב (כספים או רכוש). כלל הנכסים האלה יצטברו ב"קופת הנשייה" (קופת כינוס).כמו כן במסגרת הדו"ח, תעלה הצעה , כיצד ניתן לממש את אותם הנכסים (אם ניתן).

·       מהו מצב החובות ? - תביעות החוב שאישר הנאמןותביעות חוב שטרם החליט לגביהן.

·       איך הגענו עד הלום? הנאמן ימפה את התנהלות החייב והסיבות שבגינן נוצרו החובות.

·       איך מתמודדים? הנאמן יתאר את התנהלות החייב בתקופה שבהנערכה בדיקת מצבו הכלכלי.

·       מה בנוגע לעסק הקיים? אם לחייב יש עסק, הנאמן ייתן את המלצתו בנוגע להמשך הפעלת העסק.

·       למי מועבר הדו"ח? עם גיבוש הדוח, הנאמן יגיש לחייב העתק מהדוח ויודיע לנושים כי הדוח הוגש (כל נושה רשאי לעיין בדוח).

 

 

2.    הכרזה על תהליך חדלות פרעון-

כאמור,בשנת 2019 נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי. החוק, שם דגשעל תהליך השיקום הכלכלי של החייב, הגדלת החזרת החובות וקיצור ושיפור הבירוקרטיהסביב תהליך זה.

ככלל,התהליך כולו אורך, סדר גודל של כ- 4 שנים וכולל שלושה שלבים עיקריים: פתיחתההליכים, "תקופת הביניים" ותקופת השיקום הכלכלי. באשר לתהליך עצמו, מגדירהחוק כמה כללי בסיס:

·       איך מניעים את התהליך? השלב הראשון הוא קבלת "צול פתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי".

·       מי מגיש את הבקשה? החייב עצמו יכול להגיש בקשהביוזמתו, גם הנושה (זה שחייבים לו)יכול להגיש את הבקשה. שני הצדדים יכולים להיעזרבמייצג לצורך פתיחת הבקשה.

·       למי מגישים את הבקשה? אם החייב עצמו הוא מגיש הבקשה –יפנה אותה לממונה על הליכי חדלות פירעון. אם הנושה הוא זה שפונה, אזי יפנה את בקשתו לבית משפט השלום.

 

3.    ההבדלים בחוק בין יחידים לתאגיד/חברה – החוק מבחין בין סכומי מינימום שלחבות בין אדם פרטי לחברה. כעקרון החוק נועד לשיקום החייב היחיד, אך הוא עוסק גם בחברה כאשר המטרה היא שיקום של העסק ומזעור הפגיעה בפרנסתם של בעלי העסקיםועובדיהם.

·       מהם תנאי הסף לפתיחת בקשה בהיבט סכוםהחוב? סך המינימום של החוב עבור יחידים עומד על 50,000 ₪, ואילו עבור חברה/תאגיד מדובר על סף של 75,000 ₪.

·       מתי נושים יכולים להגיש בקשה לחדלותפירעון לגבי חברה/תאגיד? כאשר החוב לנושה עומד על יותר מ 75,000 ₪. וכאשר טוען בעל החוב (הנושה) כי נראית כוונה להונאה/ העלמת נכסים/ אי עמידה בפירעון החוב.

4.    מורה דרך/ליווי אנשי מקצוע בתהליך-  

הגם שהחוק נועד ונבנה בראיית הגדלת סיכויי השיקום הכלכלי של החייב, והסדרת חובותיו מול הנושים, עדיין מדובר בתהליך לא פשוט.

לעיתים עלולים אנו להיתקל במצבים של צו עיכוב יציאה מן הארץ, כתוצאה מהתהליך, או צווי עיקול על משכורת וכו' – אלה ניתנים לביטול עם הוצאת הצו להקפאת הליכים.

לפיכך, מומלץכחובה, להיעזר בעורך דין מומחה בתחום חדלות פירעון על מנת להגיע לתהליך יעיל הןב התנהלות והן בתוצאות.

בשלב הראשון – נסייעלכם לעשות סדר במצב הקיים  על מנת לקבלתמונה שלמה על החוב, על הנושים, על ריביות, יכולות ההחזר שלכם וכו'.

לאחר מכן, נוכל להגיש עבורכם את הבקשה לשיקום כלכלי, וכמובן – ללוות אתכם כל הדרך עד לקבלת ההפטר המיוחל, המהווה סגירת מעגל וסיום הטיפול בחובות.

על מנת להימנע מטעויות או מהלכים אשר עלולים רק לייצר תסבוכת נוספת, במצב מורכב הן כלכלית והןנפשית – הסתייעו בנו ובניסיוננו הרב – כדי להתגבר על המשבר ולצאת ממנו – מחוזקים.