:כותב
ניסים שורש
בתאריך
18/3/24

כאשר אדם מסוים מזהה כי נגרם לו נזק, וכן, שאותו הנזק נגרם אף לקבוצה גדולה שלאנשים, קיימת הסתברות מספקת להגשת תביעה ייצוגית. הגשת תביעה ייצוגית היא כדאית יותר .

מה זו תובענה ייצוגית?

עולם המשפט מתאים עצמו כיום לשינויים החברתיים והכלכליים של החברה המודרנית וכן לצמיחת חברות גדולות וארגונים גדולים. המודעות הצרכנית מושרשת כיום בקרב הציבור וכך גם המודעות לעוולות הנגרמות לציבור הצרכנים או לקבוצת אנשים אל מול חברות יצרניות או חברות הנותנות שירותים. תביעה ייצוגית או בשמה הרשמי ״תובענה ייצוגית״ נועדה לאפשר לאדם מסוים או לקבוצת אנשים להגיש תביעה בשם כל קבוצת הנפגעים. התביעה הייצוגית הינה הליך חשוב מאין כמוהו אשר ניתן לנקוט בו לא רק לשם קבלת פיצוי כספי על עוולה שנגרמה או נזק שנגרם, או יישום לא נכון של חקיקה ותקנות למיניהן, אלא אף כדי לקבוע סטנדרטים חדשים של התנהלות הוגנת במישור הצרכני, הכלכלי והמסחרי על כל גווניהם.

מי צריך תביעה ייצוגית?

כאשר אדם מסוים מזהה כי נגרם לו נזק, וכן שנזק דומה במהותו נגרם אף לקבוצה גדולה של אנשים, קיימת סבירות כי ניתן יהיה להגיש תביעה ייצוגית. הגשת תביעה ייצוגית היא כדאית יותר שכן בחלק המקרים נזקו האישי של אדם אחד הוא קטן יחסית, ולכן  הגשת תביעה אישית פרטנית אינה משתלמת. כאשר קבוצה מתאגדת על מנת לתבוע יחדיו בתביעה ייצוגית, הסכום הכולל של התביעה, כלומר הסכום הכולל של הסכום שתובעת הקבוצה יחד, יהיה גבוה יותר מהסכום אותו ניתן לתבוע באופן פרטני. בנוסף, עלות ההליך המשפטי  נמוכה יותר וההתדיינות בבית המשפט יעילה יותר, שכן, בית המשפט דן בנושא אחד אשר מתייחס לכמות גדולה של אנשים, וזאת במקום לעסוק בריבוי של מקרים פרטיים דומים. כך יכול בית המשפט לפסוק ולקבוע ולהורות בנושא הספציפי הבא לפניו באופן רחב ולקבוע הוראות יישום מתאימות שלהן השלכה רחבה על כלל הצרכנים במשק, ואשר ישפיעו על התנהלות עתידית של גופים צרכניים ונותני שירות וכך להשפיע על חייהם של אזרחים רבים.

מהו החוק? מהו מתיר?

בימים עברו ניתן היה להגיש תביעה ייצוגית באופן שהיה מוגבל יחסית ואולם בשנת 2006 נחקק חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006 הקובע סדרה של תחומים בהם ניתן להגיש תובענות ייצוגיות וכן הגדרות, מטרות וכללים ביחס להגשתה של תביעה ייצוגית. כמו כן, החוק קובע את הפרוצדורות המתאימות ביחס להגנה על זכויות הפרט ואכיפת הדין, והכל לצורך מתן סעד לנפגעים מהפרת הדין. מטרת התביעות ברבים מן המקרים היא גם ליצור הרתעה כלפי אותם גופים שהינם בגדר פוגעים ו/או מעוולים וזאת באמצעות פסיקה אשר עלולה להתקבל באותו נושא אשר התובענה הוגשה בגינו.

איך מגישים בקשה לתביעה ייצוגית?

לתביעה ייצוגית כמכשיר ישנה חשיבות נעלה מבחינה ציבורית, ולפיכך, אף להליך שנועד להטיב עם הציבור, עלול להיווצר שימוש בעייתי, שכן התובע בשם קבוצת אנשים, מייצג ציבור רחב. לפיכך קבע המחוקק הליכים פרוצדורליים אשר מסדירים את הגשתה של תביעה מסוג זו.

בשלבים המוקדמים:‍

על התובע להגיש בקשה בכתב לאישור התביעה הייצוגית (תובענה ייצוגית) ואליה יצורף נוסח התביעה שבכוונתו להגיש. הבקשה תעבור לאישור בית המשפט, אשר ידרוש מהתובע הייצוגי לעמוד בתנאים לעיתים מחמירים יותר, בדבר הוכחה בת קיימא להצדקה ולמטרה של הגשת התובענה הייצוגית, ומדוע לא ניתן להסתפק בהגשת תביעה רגילה באותו מקרה ספציפי. על התובע הייצוגי להוכיח ולהראות כי התביעה מעוררת הצדקה לייצוג של קבוצה שלמה. לאחר בחינת התנאים והדרישות ותוך מתן אפשרות לנתבעים להגיש את תגובתם באותה סוגיה, אם הבקשה תמצא מוצדקת, תאושר הבקשה והתביעה הנלווית לה כתובענה ייצוגית, ותקבל אישור מבית המשפט להמשך ניהולה.

גמול בתביעה ייצוגית והסכמי פשרה

בהכרעות המתקבלות בבית המשפט באשר לתביעה ייצוגית ולטובת הקבוצה התובעת, בין אם מדובר בהסכם פשרה ובין אם מדובר בפסק דין המקבל את התביעה לאחר דיון הוכחות נכללת בד"כ התייחסות לגמול שישולם לתובע הייצוגי ולבא כוחו. זאת כמובן אם בית המשפט מצא כי פיצוי/גמול שכזה מוצדק. קביעת גובה הגמול נעשית על ידי בית המשפט תוך בחינת כל הרכיבים וההשלכות של התביעה הייצוגית, לרבות התועלת שהושגה לכלל חברי הקבוצה ולציבור בכללותו.

עורך דין תביעה ייצוגית

מכיוון שהגשתה של תביעה ייצוגית אינה עניין של מה בכך, יש לפנות בעניינה לעורך דין הבקיא בתחום ושהינו בעל יכולת להעריך את הסיכוי לקבלת בקשה להגשת התביעה

הייצוגית ובהמשך, לייצג את התובע כחלק מקבוצה בתובענה ייצוגית שתאושר וזאת בהתאם לחוק התובענות הייצוגיות משנת 2006 אותו הזכרנו. הגשתה של תביעה ייצוגית הוא עניין בעל כובד משקל ומן הרצוי והראוי שיעשה בידי עו"ד הבקיא ומתמצא בדינים החלים עליה ואשר יוכל ללוות את התביעה באופן הטוב והאמין ביותר עבור חברי הקבוצה. אנחנו במשרדנו מלווים ומייצגים בתביעות ייצוגיות וכן, מזמינים אתכם ליצור קשר על מנת לקבל ייעוץ מתאים ומכוון בדבר שיקולים בהגשת תובענה ייצוגית.

עלות תביעה ייצוגית

הגשה של תביעה ייצוגית, כרוכה בתשלום אגרה הקבועה בתקנות, ולפי סוג בית המשפט אליו תוגש התביעה (השלום, מחוזי), כאשר זה נקבע על פי גובה התביעה. אגרה זו וכן מרחב השיקולים אותם יש להביא בחשבון בעת הגשת התביעה, יפורטו במעמד הבירור במשרדנו. יודגש כאמור כי שכר הטרחה לעורך הדין המטפל בתיק ייקבע אך ורק על ידי בית המשפט בהתאם לתוצאות ההליך.

מהם סיכויי ההצלחה בתביעה ייצוגית?

כפי שציינו, הליך של הגשת תביעה ייצוגית הוא הליך מורכב. לפיכך, לא ניתן להתחייב לסיכויי הצלחה בנושא תביעה מסוים, כך שאנו נמנעים מלפזר הבטחות ככל אשר יהיו, בדבר הצלחה של תביעה ייצוגית וסכומי פיצוי כאלה ואחרים וזאת מכיוון שמשרדנו דוגל במקצועיות וכן בעשיית הדברים ביושר. למרות זאת, כל מקרה לגופו, ככל שהתביעה מעוגנת בהוכחות מבוססות לקיומם של פגיעה או עוול, כך גם גדלים הסיכויים של התביעה להתקבל ובהמשך לפסיקת פיצוי או פשרה כפי שציינו, שכאמור, לא ניתן לאמוד מבחינת גובה הפיצוי.

משרדנו בוחן את הנושא ושיקוליו בכובד ראש, וכן, מייעץ בנושאים של הגשת תביעה ייצוגית על פי שיקולים וערכים הנבדקים בהתאם למקרה ספציפי ולאחר בחינה מדוקדקת של רמת ההוכחות והצידוקים לתביעה שכזו.

האם ניתן להגיש כל תביעה בכל נושא? לא. ניתן להגיש תובענה ייצוגית רק בנושאים הקבועים בתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות. בקצרה ניתן לומר כי נושאים אלו כוללים נושאים צרכניים, תביעות בנושאי ניירות ערך, בנקאות, הגבלים עסקיים (תחרות כלכלית), דיני עבודה, איכות סביבה, אפליה והגנה על אנשים בעלי מוגבלות וכן מספר נושאים משיקים. החוק קובע כי תביעות ייצוגיות יוגשו אך ורק אם לא הוגשה תובענה ייצוגית קודם לכן, בנושא התביעה, על ידי תובע ייצוגי אחר. נתון זה ניתן לבדיקה במאגר פתוח לציבור הרחב הנקרא: ״פנקס התביעות הייצוגיות״, המכיל מידע ופרטים בדבק תביעות ייצוגיות שהוגשו בעבר בנושאים שונים. בכל מקרה, אנו מזמינים אתכם לבחון את סיכוי התביעה והיתכנותה במשרדנו.

על התובע הייצוגי להוכיח ולהראות כי התביעה מעוררת ומראה הצדקה לייצוג של קבוצה שלמה. לאחר בחינת התנאים והדרישות ותוך אפשרות ליתן לגופים הנתבעים להגיש את תגובתם באותה סוגיה ולאחר שהבקשה תמצא מוצדקת, תאושר הבקשה והתביעה הנלוויתה כתובענה ייצוגית, ותקבל אישור מבית המשפט להמשך ניהולה.גמול בתביעה ייצוגית והסכמי פשרה:בהכרעות המתקבלות בבית המשפט באשר לתביעה ייצוגית ולטובת הקבוצה התובעת, נכלל בד״כ סוג של הסכם פשרה, בו בית המשפט מורה על תשלום גמול לתובע הייצוגי, וזאת אם מצא כי פיצוי/גמול שכזה מוצדק. קביעת שיעורי התגמולים, נעשית על ידי בחינת בית המשפט את כל הרכיבים וההשלכות של התביעה הייצוגית, כך שבית המשפט בוחן את התביעה ורכיבי הבפרספקטיבה רחבה ומנתח את הנושא העומד בפניו על מורכבותו, וכן, אף בהסתכלות על התועלת לכלל חברי הקבוצה ולציבור בכללותו.

עורך דין תביעה ייצוגית מכיוון שהגשתה של תביעה ייצוגית אינה עניין של מה בכך, יש לפנות בעניינה לעורך דין הבקיא בתחום ושהינו בעל יכולת להעריך את הסיכוי לקבלת בקשה להגשת התביעה היצוגית ובהמשך, לייצג את הפרט כחלק מקבוצה בתובענה ייצוגית שתאושר וזאת בהתאם לחוק התובענות הייצוגיות משנת 2006 אותו הזכרנו. הגשתה של תביעה ייצוגית הוא עניין בעל כובד משקל ומן הרצוי והראוי שיעשה בידי עו"דהבקיא ומתמצא בדינים החלים עליה ואשר יוכל ללוות את התביעה באופן הטוב והאמין ביותר עבור חברי הקבוצה.

במשרדנו מלווים ומייצגים בתביעות ייצוגיות וכן, מזמינים אתכם ליצור קשר על מנתלקבל ייעוץ מתאים ומכוון בדבר שיקולים בהגשת תובענה ייצוגית, באם נעשה לכם עוול כזהאו אחר.

עלות תביעה ייצוגית הגשה של תביעה ייצוגית, כרוכה בתשלום אגרה הנקבעת על פי תעריפי בתי המשפט, ולפיסוג בית המשפט אליו תוגש התביעה (השלום, מחוזי).תעריפים אלה ומידע נוסף באשר לאגרות שונות, וכן מרחב השיקולים אותם יש להביא בחשבון בעת הגשת התביעה, יפורטו במעמד הבירור במשרדנו. בהתאם לחוק בתי המשפט.שכר טרחה לעורך דין שכר הטרחה לעורך הדין המטפל בתיק ייקבע על ידי בית המשפט.

מהם סיכויי ההצלחה בתביעה ייצוגית?כפי שציינו, הליך של הגשת תביעה ייצוגית הוא הליך מורכב, לפיכך, לא ניתן להתחייב לסיכויי הצלחה בנושא תביעה מסוים, כך שאנו נמנעים מלפזר הבטחות ככל אשר יהיו, בדבר הצלחה של תביעה ייצוגית וסכומי פיצוי כאלה ואחרים וזאת מכיוון שמשרדנו דוגל במקצועיות וכן בעשיית הדברים ביושר.ולמרות זאת, כל מקרה לגופו, ככל שהתביעה מעוגנת בהוכחות מבוססות לקיומם של פגיעה/עוול, כך גם גדלים הסיכויים של התביעה להתקבל ובהמשך לפסיקת פיצוי או פשרהכפי שציינו, שכאמור, לא ניתן לאמוד מבחינת גובה הפיצוי.משרדנו בוחן את הנושא ושיקוליו בכובד ראש, וכן, מייעץ בנושאים של הגשת תביעה ייצוגית על פי שיקולים וערכים הנבדקים בהתאם למקרה ספציפי ולאחר בחינה מדוקדקת של רמתה הוכחות והצידוקים לתביעה שכזו.

האם ניתן להגיש כל תביעה בכל נושא ?החוק קובע כי תביעות ייצוגיות יוגשו אך ורק אם לא הוגשה תובענה ייצוגית קודם לכן, בנושאהתביעה, על ידי תובע ייצוגי אחר.נתון זה ניתן ניתן לבדיקה במאגר פתוח לציבור הרחב הנקרא: ״פנקס התביעות הייצוגיות״, המכיל מידע ופרטים בדבק תביעות ייצוגיות שהוגשו בעבר בנושאים שונים.בכל מקרה, אנו מזמינים אתכם לבחון את סיכוי התביעה והיתכנותה במשרדנו.‍‍