:כותב
בתאריך
18/3/24

באופן טבעי ביותר, בני אדם נמנעים מלחשוב על מחלות או אסונות העלולים להגיע בחיינו. אך המציאות מלמדת,שהחלטות חשובות בעניין, צריכות להתקבל, דווקא כשאנחנו בטוב, בריאים ומתפקדים, על מנת להימנע ממצבים קשים, אשר יקשו עלינו ועל קרובינו, כאשר לא נוכל כבר לקבל החלטות בעצמינו.

ייפוי כח מתמשך הינו מסמך,המהווה חלופה לאפוטרופסות, ומאפשר לך לקבוע מראש, מי יהיה האדם אשר יקבל החלטותויטפל בעניינך בכל היבטי החיים, בשעה שלא תוכל לקבל החלטות אלה בעצמך.

ריכזנו כאן עבורכם כמה תשובות לשאלות נפוצות בהקשר של ייפוי כח מתמשך וחשיבותו.

1.    ייפוי כח מתמשך איננו צוואה.

על אף הנטייה לבלבל בין השניים, קיימת הפרדה ברורה בין שני המסמכים הנ"ל ומטרותיהם.ייפוי כוח מתמשך, מטרתו למנות נאמן לטיפול בענייני הממנה כאשר הממנה בעודו בחיים, אך נמצא במצב שלא מאפשר לו לנהל את ענייניו בעצמו. ואילו צוואה - תקבע את אופן חלוקת העזבון לאחר שילך לעולמו. ייפוי כח לא מקנה לממונה לזכויות ברכושו של הממנה, אלא נהפוך הוא – המסמך מחייב את הממונה לשמור על רכושו וזכויותיו של הממנה ולא להימצא בניגוד עניינים אשר לא מאפשר לו לעשות כן.

2.    מי יכול להיות ממונה בייפוי כח מתמשך?

האם ניתן למנות את כל מי שרוצים להיות ממונה בייפוי כח מתמשך? לא בדיוק... שימו לב, ישלוודא שהממונה שבחרתם הוא בגיר (בן 18 ומעלה), ולא ממונה לו אפוטרופוס. החוק גם בא לוודא את חוסר התלות וניגוד העניינים בין הממונה לממנה. לכן החוק מגדיר שממונה לא יוכל להיות מטפלו של הממנה (עובד סוציאלי, פסיכולוג, מטפל סיעודי, או רפואי ואף לאעורך דינו של הממנה). כמו כן, על מנת למנוע ניגוד עניינים כלכלי, מונע החוק מלמנות מישהו שהוא פושט רגל, או לקוח מוגבל חמור בבנק.

ניתן למנות יותר מאדם אחד להיות מיופה הכח, וכן ניתן למנות ממונה מחליף, למקרה שהממונה הראשון לא מסוגל למלא את תפקידו.

3.    האם ניתן לבטל ייפוי כח מתמשך?

קודם כל...כן!

האדם עצמו יכול לבטל את ייפוי הכוח המתמשך שערך, אם רצונו בכך - הן טרם כניסתו לתוקף והן לאחר הכניסה.

אז אםערכתם ייפוי כח מתמשך וברצונכם מסיבה כלשהיא לבטלו...עליכם להודיע ראשית על מיופה הכח שבחרתם.

לאחר מכן, יש להודיע על הביטול גם לאפוטרופוס הכללי, באחת משתי הדרכים הבאות:

באזור האישי הממשלתי, או, לחליפין – ע"י התייצבות באופן אישי במחוז האפוטרופוס הכללי, בהתאם למקום המגורים.

מתיהביטול נכנס לתוקף? מרגע שמסרתם את ההודעה למיופה הכח (גם אם עדיין לא מסרתם הודעה לאפוטרופוס הכללי)

אם בטלתם את ייפוי הכח ואז התחרטתם וברצונכם לחדשו – תוכלו לפנות  לבית המשפט ולבקש לחדש את ייפוי הכוח.

4.    אילו עניינים יש לכלול בייפוי הכחהמתמשך?

ראשית,יש לפרט באילו נושאים מתקיים ייפוי הכח. האם בעניינים רפואיים, רכושיים, אישיים וכמובן שניתן לכלול בייפוי הכח יותר מנושא אחד.

כמו כן ניתן לקבוע מועד פקיעה לייפוי הכח אם עדיין לא הופעל, למשל, ניתן להחליט שתוקף ייפוי הכח הוא ל - + 5 שנים. אם בתום 5 שנים לא הופעל עדיין.. אזי ניתן לחדשו או שמתבטל.

ניתן להחליט בייפוי הכח, כי על הממונה שבחרנו לדווח למי שנרצה על פעולותיו או שנוכל להחליט כי עליו לדווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.

שימו לבלא נוכל להחליט כי על הממונה לדווח לקרוב משפחתו. אבל כן נוכל לבחור כי עליו לדווח לקרוב משפחה של הממנה עצמו.

5.    האם ניתן לכלול בייפוי הכח כל נושא?

בהחלט לא!

ישנן החלטות שגם אם תהיינה כתובות בייפוי הכח אסור לכבדן. ולכן אין לכלול אותן בייפוי הכח המתמשך.

מה למשל? דברים כמו מתן גט, שינוי דת, החלטה על אימוץ ילד, עריכת צוואה בשם המייפה ועוד.

לסיכום...

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך חשוב, אשר יש לערוך אותו במקצועיות, תוך הכרת הגדרות החוק ומגבלותיו השונות. כדאי לפנות לעורך דין מומחה בתחום על מנת לבצע זאת כראוי.

נמשיך לייחל לימים טובים וארוכים בבריאות שלמה, ולצד זאת – להיערך למצבים שאין לדעת אם יגיעו ומתי.