:כותב
ניסים שורש
בתאריך
18/3/24

עולם המשפט מתאים עצמו כיום, לשינויים החברתיים והכלכליים של החברה המודרנית וכן, לצמיחת חברות גדולות וארגונים גדולים המודעות הצרכנית מושרשת

עולם המשפט מתאים עצמו כיום, לשינויים החברתיים והכלכליים של החברה המודרנית וכן, לצמיחת חברות גדולות וארגונים גדולים. המודעות הצרכנית מושרשת כיום בקרב הציבור וכך גם המודעות לעוולות הנגרמות לציבור הצרכנים או לקבוצת אנשים אל מול חברות יצרניות או חברות הנותנות שירותים. תביעה ייצוגית או בשמה הרשמי ״תובענה ייצוגית״ נועדה לאפשר לאדם מסוים או לקבוצת אנשים להגיש תביעה בשם כל קבוצת הנפגעים. התביעה הייצוגית הינה הליך חשוב מאין כמוהו אשר ניתן לנקוט בו לא רק לשם קבלת פיצוי כספי על עוולה שנגרמה או נזק שנגרם, או יישום לא נכון של חקיקה ותקנות למיניהן, אלא שהליך זה נועד אף לקבוע סטנדרטים חדשים של התנהלות הוגנת במישור הצרכני, הכלכלי והמסחרי על כל גווניהם.

מי צריך תביעה ייצוגית ?

כאשר אדם מסוים מזהה כי נגרם לו נזק, וכן, שאותו הנזק נגרם אף לקבוצה גדולה של אנשים, קיימת הסתברות מספקת להגשת תביעה ייצוגית. הגשת תביעה ייצוגית היא כדאית יותר שכן ברוב המקרים נזקו האישי של אדם אחד, הוא קטן יחסית ואינו משתלם בהגשת תביעה אישית פרטנית. כאשר קבוצה מתאגדת על מנת לתבוע יחדיו בתביעה ייצוגית, הסכום הכולל של התביעה יכול להיות גבוה יותר מבחינת סכום הפיצויים אשר ניתן לדרוש באופן פרטני. בנוסף, עלות ההוצאות המשפטיות נמוכה וההתדיינות בבית המשפט יעילה יותר, שכן, בית המשפט דן בנושא אחד אשר מתייחס לכמות גדולה של אנשים, וזאת במקום לעסוק בריבוי של מקרים פרטיים דומים. בכך יכול בית המשפט לפסוק ולקבוע ולהורות בנושא הספציפי הבא לפניו באופן רחב ולקבוע הוראות יישום מתאימות שלהן השלכה רחבה על כלל הצרכנים במשק, ואשר ישפיע על התנהלות עתידית של גופים צרכניים ושירותיים, וכן, ישפיע על חייהם של אזרחים רבים.

מהו החוק? ומהוא מתיר?

בימים עברו ניתן היה להגיש תביעה ייצוגית באופן שהיה מוגבל יחסית ואולם בשנת 2006 נחקק חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006 הקובע הגדרות,מטרות וכללים ביחס להגשתה של תביעה ייצוגית. כמו כן, החוק קובע את הפרצדורות המתאימות ביחס להגנה על זכויות הצרכן/ הפרט ואכיפת הדין והכל לצורך מתן סעד לנפגעים מהפרת הדין.מטרת התביעות ברבים מן המקרים היא גם ליצור הרתעה כלפי אותם גופים שהינם בגדר פוגעים ו/או מעוולים וזאת באמצעות פסיקה אשר עלולה להתקבל באותו נושא אשר התובענה הוגשה בגינו.

איך מגישים בקשה לתביעה ייצוגית ?

לתביעה ייצוגית כמכשיר ישנה חשיבות נעלה מבחינה ציבורית, ולפיכך, אף להליך שנועדלהטיב עם הציבור, עלול להיווצר שימוש בעייתי, שכן התובע בשם קבוצת אנשים, מייצג
ציבור רחב. לפיכך קבע המחוקק הליכים פרוצדורליים אשר מסדירים את הגשתה של תביעה מסוג זו.

בשלבים המוקדמים:

על התובע להגיש בקשה בכתב לאישור התביעה הייצוגית (תובענה ייצוגית) ואליה יצורף נוסח התביעה שבכוונתו להגיש. הבקשה תעבור לאישור בית המשפט, אשר ידרוש מהתובע הייצוגי לעמוד בתנאים לעיתים מחמירים יותר, בדבר הוכחה ברת קיימא להצדקה , לסיבה ולמטרה של הגשת התובענה היצוגית ולא הגשת תביעה רגילה באותו מקרה ספציפי. על התובע הייצוגי להוכיח ולהראות כי התביעה מעוררת ומראה הצדקה לייצוג של קבוצה שלמה. לאחר בחינת התנאים והדרישות ותוך אפשרות ליתן לגופים הנתבעים להגיש אתתגובתם באותה סוגיה ולאחר שהבקשה תמצא מוצדקת, תאושר הבקשה והתביעה הנלוויתלה כתובענה ייצוגית, ותקבל אישור מבית המשפט להמשך ניהולה.

גמול בתביעה ייצוגית והסכמי פשרה: בהכרעות המתקבלות בבית המשפט באשר לתביעה ייצוגית ולטובת הקבוצה התובעת, נכלל בד״כ סוג של הסכם פשרה, בו בית המשפט מורה על תשלום גמול לתובע הייצוגי, וזאת אם מצא כי פיצוי/גמול שכזה מוצדק. קביעת שיעורי התגמולים, נעשית על ידי בחינת בית המשפט את כל הרכיבים וההשלכות של התביעה הייצוגית, כך שבית המשפט בוחן את התביעה ורכיביה בפרספקטיבה רחבה ומנתח את הנושא העומד בפניו על מורכבותו, וכן, אף בהסתכלות על התועלת לכלל חברי הקבוצה ולציבור בכללותו.

עורך דין תביעה ייצוגית

מכיוון שהגשתה של תביעה ייצוגית אינה עניין של מה בכך, יש לפנות בעניינה לעורך דין הבקיא בתחום ושהינו בעל יכולת להעריך את הסיכוי לקבלת בקשה להגשת התביעה היצוגית ובהמשך, לייצג את הפרט כחלק מקבוצה בתובענה ייצוגית שתאושר וזאת בהתאם לחוק התובענות הייצוגיות משנת 2006 אותו הזכרנו. הגשתה של תביעה ייצוגית הוא עניין בעל כובד משקל ומן הרצוי והראוי שיעשה בידי עו"ד bהבקיא ומתמצא בדינים החלים עליה ואשר יוכל ללוות את התביעה באופן הטוב והאמין
ביותר עבור חברי הקבוצה. אנחנו במשרדנו מלווים ומייצגים בתביעות ייצוגיות וכן, מזמינים אתכם ליצור קשר על מנת לקבל ייעוץ מתאים ומכוון בדבר שיקולים בהגשת תובענה ייצוגית, באם נעשה לכם עוול כזהאו אחר.

עלות תביעה ייצוגית

הגשה של תביעה ייצוגית, כרוכה בתשלום אגרה הנקבעת על פי תעריפי בתי המשפט, ולפי סוג בית המשפט אליו תוגש התביעה (השלום, מחוזי). תעריפים אלה ומידע נוסף באשר לאגרות שונות, וכן מרחב השיקולים אותם יש להביא בחשבון בעת הגשת התביעה, יפורטו במעמד הבירור במשרדנו. בהתאם לחוק בתי המשפט.

שכר טרחה לעורך דין

שכר הטרחה לעורך הדין המטפל בתיק ייקבע על ידי בית המשפט. מהם סיכויי ההצלחה בתביעה ייצוגית?כפי שציינו, הליך של הגשת תביעה ייצוגית הוא הליך מורכב, לפיכך, לא ניתן להתחייב לסיכויי הצלחה בנושא תביעה מסוים, כך שאנו נמנעים מלפזר הבטחות ככל אשר יהיו, בדבר הצלחה של תביעה ייצוגית וסכומי פיצוי כאלה ואחרים וזאת מכיוון שמשרדנו דוגל במקצועיות וכן בעשיית הדברים ביושר.

ולמרות זאת, כל מקרה לגופו, ככל שהתביעה מעוגנת בהוכחות מבוססות לקיומם של פגיעה/עוול, כך גם גדלים הסיכויים של התביעה להתקבל ובהמשך לפסיקת פיצוי או פשרה כפי שציינו, שכאמור, לא ניתן לאמוד מבחינת גובה הפיצוי. משרדנו בוחן את הנושא ושיקוליו בכובד ראש, וכן, מייעץ בנושאים של הגשת תביעה ייצוגית על פי שיקולים וערכים הנבדקים בהתאם למקרה ספציפי ולאחר בחינה מדוקדקת של רמת ההוכחות והצידוקים לתביעה שכזו.

האם ניתן להגיש כל תביעה בכל נושא ?

החוק קובע כי תביעות ייצוגיות יוגשו אך ורק אם לא הוגשה תובענה ייצוגית קודם לכן, בנושא התביעה, על ידי תובע ייצוגי אחר. נתון זה ניתן ניתן לבדיקה במאגר פתוח לציבור הרחב הנקרא: ״פנקס התביעות הייצוגיות״, המכיל מידע ופרטים בדבק תביעות ייצוגיות שהוגשו בעבר בנושאים שונים.בכל מקרה, אנו מזמינים אתכם לבחון את סיכוי התביעה והיתכנותה במשרדנו.